Pranešimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „SPV-35“

2021 m. spalio 22 d. įvykęs UAB „SPV-35“ kreditorių susirinkimas nutarė iškelti bankroto bylą UAB „SPV-35“ (į.k.: 304848507, adresas: Jogailos g. 4, Vilnius) ir bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka.

Įmonės nemokumo administratoriumi paskirta UAB „Reniva“ (į.k.: 300060648, adresas: Konstitucijos pr. 12-322, Vilnius, Sąrašo Nr. N-JA0138).

Kreditorių reikalavimai pateikiami iki 2021 m. lapkričio 21 d. adresu: UAB „Reniva“, Konstitucijos pr. 12-322, Vilnius / el. p. reniva@administratorius.lt.

Įmonės vadovas privalo perduoti dokumentus ir turtą iki 2021 m. lapkričio 6 d. Sudarytos sutartys su UAB „SPV-35“ nebus vykdomos.