PARDUODAMAS REIKALAVIMO TEISIŲ KOMPLEKSAS (F grupė)

Viešose e-varžytynėse (varžytynių Nr. 265532, varžytynių nuoroda: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=289346&number=265532 ) parduodamas aštuonių reikalavimo teisių kompleksas (Grupė F). Visos kartu parduodamos LDB KU „Vilniaus taupomoji kasa“ turimos aštuonios reikalavimo teisės:

  1. Reikalavimo teisė pagal įsiteisėjusiu teismo sprendimu civilinėje byloje priteistą skolą iš fizinio asmens;
  2. Reikalavimo teisė iš vykstančios civilinės bylos dėl skolininko, fizinio asmens, turto dalies, esančios bendrojoje jungtinėje nuosavybėje, nustatymo;
  3. Reikalavimo teisė į fizinį asmenį dėl nesumokėtos skolos, pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą, išieškojimą vykdo antstolis;
  4. Reikalavimo teisė į įsiteisėjusiu teismo sprendimu priteistą žalos atlyginimą iš juridinio asmens;
  5. Reikalavimo teisė pagal įsiteisėjusiu teismo sprendimu civilinėje byloje priteistą skolą iš dviejų fizinių asmenų
  6. Nepriteista reikalavimo teisė į fizinį asmenį dėl nesumokėtos skolos pagal išsimokėtinai pirktą namą;
  7. Nepriteista reikalavimo teisė į fizinio asmens skolą;
  8. Nepriteista reikalavimo teisė į juridinio asmens skolą.

Pradinė pardavimo kaina – 762 530 Eur.

Grynoji skolų suma – 953 163,42 Eur.

Pardavimui yra taikomos papildomos LDB KU „Vilniaus taupomoji kasa” nustatytos sąlygos.

Naudos perėjimo data 2024 m. kovo 1 d.

Platesnė informacija bus pateikiama pirkėjams, kurie atsiųs pasižadėjimą neatskleisti konfidencialios informacijos. Daugiau informacijos el.p. vtk@administratorius.lt  .