PARDUODAMAS REIKALAVIMO TEISIŲ KOMPLEKSAS (B grupė)

Viešose e-varžytynėse (varžytynių Nr. 265528, varžytynių nuoroda: https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=289342&number=265528 ) parduodamas dviejų reikalavimo teisių kompleksas (Grupė B). Visos kartu parduodamos LDB KU „Vilniaus taupomoji kasa“ turimos reikalavimo teisės:

  1. Reikalavimo teisė į du fizinius asmenis pagal negrąžintą paskolą dvejose vykdomosiose bylose;
  2. Reikalavimo teisė iš vykstančios civilinės bylos dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir skolos priteisimo.

Pradinė pardavimo kaina – 556 799 Eur.

Grynoji skolų suma – 76749,30 Eur, ieškinio, iš vykstančios bylos, suma 695999,29 Eur.

Pardavimui yra taikomos papildomos LDB KU „Vilniaus taupomoji kasa” nustatytos sąlygos.

Naudos perėjimo data 2024 m. kovo 1 d.

Platesnė informacija bus pateikiama pirkėjams, kurie atsiųs pasižadėjimą neatskleisti konfidencialios informacijos. Daugiau informacijos el.p. vtk@administratorius.lt  .